Privacy Policy

Klantgegevens die u aan ons verstrekt voor het doen van een bestelling, worden strikt vertrouwelijk behandeld en onder geen beding openbaar gemaakt of verhandeld.
Herbal Outlet zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Herbal Outlet zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Herbal Outlet is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen.
Herba lOutlet zal alleen met partijen omgaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over de gegevens die wij over u als klant hebben, dan kunt u dat kenbaar maken via het e-mail adres genoemd op de pagina Contact. Met enige regelmaat worden onze databestanden geschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover klantgegevens nog aanwezig zijn en u wilt deze laten verwijderen, kunt u dat kenbaar maken via hetzelfde e-mail adres.

Het verwerken van gegevens.

Herbal Outlet kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben om nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Herbal Outlet.

Bescherming van uw persoonsgegevens.

Herbal Outlet werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij doen onze uiterste best om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Herbal Outlet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy voorwaarden.

Lijst van de cookies die we gebruiken

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CARTThe association with your shopping cart.
CATEGORY_INFOStores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPAREThe items that you have in the Compare Products list.
CURRENCYYour preferred currency
CUSTOMERAn encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTHAn indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFOAn encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSStores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHEA flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTENDYou sesssion ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORYThe last category you visited.
LAST_PRODUCTThe most recent product you have viewed.
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHEIndicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLLThe ID of any polls you have recently voted in.
POLLNInformation on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPAREDThe items that you have recently compared.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDSThe products that you have recently viewed.
WISHLISTAn encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNTThe number of items in your Wishlist.